Geschiedenis

 

Vlaamse veerkracht 
Ook in Leopoldsburg zet de N-VA die leuze in de praktijk om!


ZOMER 2011

Met veel enthousiasme stonden we toen met een nog heel klein team aan de wieg van N-VA Leopoldsburg.

In september 2011 brachten we ons eerste afdelingsblad uit.

We inviteerden ook, op het marktplein, de bevolking voor een opstartactiviteit en een eerste kennismaking met het bestuur.


OKTOBER 2012

En plots begon de bal steeds sneller te rollen, want in 2012 kwamen we al met een eigen N-VA-gemeenteraadslijst op. En dit met een onverwacht positief resultaat: we haalden zomaar even 6 gemeenteraads- en 2 OCMW-zetels binnen.  Normaal moest dit volstaan om met de vorige kartelpartner een coalitie te vormen. Maar in die tijd waren we, in hun ogen, blijkbaar nog niet voldoende “salonfähig” of misschien te kritisch? 
De toekomst zal hen nog ongelijk geven!
 

2013-2018

Vanuit de oppositie hebben we ons, voor onze gemeente, altijd zo constructief mogelijk opgesteld in de gemeenteraad. In de gemeenteverslagen (ook leesbaar op onze website) kan u poolshoogte nemen van onze inspanningen.
 

OKTOBER 2018- NU
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalden we 4 gemeentraads- en 1 OCMW-zetels. Ondanks deze achteruitgang blijven we ons toch inzetten voor de bezorgdheden van de Kampenaren en de Heppenaren. En ja … met onze voorstellen wordt wel degelijk rekening gehouden. Al hangt de meerderheid onze inspanningen en resultaten niet bepaald aan de grote klok.

In januari 2019 nam Dorinda Vandecauter de voorzittershamer over. Het kernbestuur werd grondig verjongd, maar de gevestigde waarden bleven de ploeg steunen achter de schermen.
Een vernieuwd bestuur luidde ook een andere vorm van oppositievoeren in: meer communicatie op sociale media, een dossier dat de meerderheid verplichtte om - na meer dan 10 jaar - eindelijk een volwaardig algemeen directeur aan te stellen en de herhaalde vraag voor een verlaging van de gemeentebelastingen

TOEKOMST ?


Het is belangrijk dat de N-VA ook in Leopoldsburg dus haar inbreng kan blijven doen. Samen met jullie wil met onze afdeling nadruk blijven leggen op een efficiënt lokaal beleid. Soms luchtig, soms kritisch, maar steeds vanuit een open blik op onze gemeente.

We vragen niet liever dat jullie ons hierin bijstaan. Zo zullen we er in slagen de N-VA in Leopoldsburg en Heppen een eigen gezicht te blijven geven. Daarom hopen we jullie de komende maanden terug vaker te ontmoeten: op een activiteit of voor een gewone losse babbel op straat, café of aan de schoolpoort.

Aarzel dus niet om ons te blijven aanspreken als er iets op je lever ligt. Iedereen die zich actief wil inzetten voor de N-VA Leopoldsburg is uiteraard ook van harte welkom. Met z'n allen kunnen we in onze gemeente iets fantastisch op poten zetten.