Verslagen en mondelinge vragen Gemeenteraad


 

We houden onze belofte en zullen jullie permanent informeren over onze interventies op de gemeenteraad.

Als je  op de onderstaande links klikt kan je de goedgekeurde verslagen of de antwoorden op de mondelinge vragen van de voorbije gemeenteraden terug vinden.

MVG

Fractievoorzitter Diane De Volder,
Raadsleden Jozef Berghmans, Liesbeth Jannis en Toni Fonteyn
N-VA Leopoldsburg & Heppen


De N-VA- gemeenteraadsleden werken voor u !

Dit waren onze belangrijkste interventies in de gemeenteraad van de voorbije maanden:


2020

Notulen gemeenteraad september 2020

Notulen gemeenteraad juli 2020

Notulen gemeenteraad juni 2020

Notulen gemeenteraad mei 2020

Notulen gemeenteraad maart 2020

Notulen gemeenteraad februari 2020

 

2019

Notulen gemeenteraad december 2019

Notulen gemeenteraad november 2019

oktober 2019 : geen gemeenteraad

Notulen gemeenteraad september 2019

augustus 2019: geen gemeenteraad

Notulen gemeenteraad juli 2019

Notulen gemeenteraad juni 2019

Notulen gemeenteraad mei 2019

Notulen gemeenteraad april 2019

Notulen gemeenteraad maart 2019

Notulen gemeenteraad februari 2019

Notulen gemeenteraad januari 2019

 

Ontransparantie voor de burger
Onze fractie klaagt reeds sinds februari aan dat de verduidelijkingen en vragen die gesteld worden op de gemeenteraad, niet langer opgenomen worden in de notulen. Wie wil zien wat de oppositie verricht op de gemeenteraad, wordt verwezen naar het (één tot twee uur durende) audioverslag op de gemeentelijke website. Dus de informatie is inderdaad beschikbaar. Maar kan je het nog moeilijker toegankelijk maken voor de burger? Van transparantie gesproken…

Adviesraad lokale economie: wordt er ook geluisterd naar de middenstanders?(GR 08.05.2019 – punt 7)
De adviesraad lokale economie bestond uit twee structuren: een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering werd de voorbije jaren nauwelijks samengeroepen door het dagelijks bestuur. De oplossing van het schepencollege: dan schaffen we de algemene vergadering af. Érg democratisch… De N-VA-fractieleider Toni Fonteyn diende een amendement in om eerst de mening van de middenstanders zelf te vragen, door het oprichten van een commissie lokale economie. De CD&V-sp.a meerderheid had hier echter geen oren naar en schafte de algemene vergadering gewoon af. 

Diversiteitsraad: alleen de naam zal het niet doen(GR 08.05.2019 – punt 8)
Onze fractie heeft zich achter het voorstel geschaard om de interculturele raad om te vormen naar diversiteitsraad. Die raad zal voortaan ook thema’s zoals jong/oud, man/vrouw, holibi’s, mensen met een handicap voor haar rekening nemen. N-VA raadslid Diane De Volder deed wel een oproep om dit ruimere actiedomein ook te vertalen in de samenstelling en bevoegdheden van de adviesraad. Want tot nog toe heeft het kind enkel een andere naam gekregen.

Sportterreinsubsidies: op basis van realistische bedragen graag(GR 08.05.2019 – punt 13)
Sportclubs kunnen subsidies aanvragen voor het onderhoud van hun terreinen. Tot 75 % van hun kosten worden dan door de gemeente gesubsidieerd. Alleen is het bedrag waarop deze subsidies gebaseerd wordt, veel lager dan de werkelijke kosten. Het jaarlijks onderhoud van een groot terrein kost al makkelijk 3000 tot 4000 EUR, NIET de 1500 EUR waar CD&V en sp.a van uitgaan. N-VA raadslid Johan Vandenhoudt diende daarom een amendement in om de sportclubs daadwerkelijk te ondersteunen en de basisbedragen op te trekken. De CD&V-sp.a-meerderheid had hier echter geen oren naar. Als het van hen afhangt, wordt dus 75 % van 50 % van het sportterrein onderhouden. Ofwel: een sportveld waarvan 1/3 onderhouden is en de rest nog onkruid?

Jeugdhuis in de frigo(GR 13.03.2019 – mondelinge vragen; (GR 08.05.2019 – mondelinge vraag 3)
Het dossier jeugdhuis, dat de CD&V bestuurders onder de radar wilden houden, werd door N-VA gemeenteraadslid Diane De Volder aangekaart en in de openbaarheid gebracht. In een eerste vergadering op 13.03.2019 draaide burgemeester Beke nog rond de hete brij heen met een zeer ontwijkend antwoord dat “alle pistes onderzocht werden”. Nadat we dit falend dossier verder onder de aandacht brachten – inclusief de 20 000 euro studiekosten die moesten betaald worden aan de architect – verscheen shepen Sarah Verbeeck met een artikel in de krant – de krantenlezer kreeg dus meer informatie dan onze gemeenteraadsleden. Du jamais vu trouwens dat een schepen naar de pers stapt om iedereen te laten weten dat men iets NIET gaat uitvoeren.

Op de gemeenteraad van 08.05.2019 konden burgemeester Beke en schepen Verbeeck dan ook niet langer ontwijkend antwoorden. Schepen Verbeeck gaf daarbij toe: “Neen, het staat niet in de verslagen van de jeugdraad maar de raad van bestuur – allez, ze zijn met een klein bestuur – die zijn wél op de hoogte. Maar als we al direct weer gaan vertellen in de jeugdraad van we gaan op een andere piste zoeken, dus we houden dit effkes on hold en het gebeurt dan wéér niet, ja dan zijn we weer een stap verder en is het weeral ongeloofwaardig. Dus we hebben nu de kleine raad: die weet het, die zijn op de hoogte. Maar de rest is eigenlijk nog niet volledig op de hoogte.” (audioverslag GR 08.05.2019 - 1:09:30-1:10:05). De bedoeling was blijkbaar om onder de radar te houden dat het dossier in de frigo was beland én de architectkosten van 20 000 euro intussen moesten betaald worden. Dat was echter buiten onze N-VA-fractie gerekend. Transparant bestuur?? Intussen blijft onze jeugd wel op haar honger zitten. Al 20 jaar…

Reclame voor CD&V op de gemeentelijke Facebookpagina lokale economie?(GR 03.04.2019 – mondelinge vraag 2)
Niet te geloven: op de Facebookpagina van Leopoldsburg Onderneemt, verscheen een link naar “stemcdenv.be”. Na opmerkingen hierover door N-VA fractieleider Toni Fonteyn bleek dit om een “foutje” te gaan van de vroegere schepen lokale economie Marleen Kauffmann (CD&V). Maar op 19 maart 2019 hadden we al wel meer dan twee maanden een andere schepen voor lokale economie. Hoe het dan kan dat Marleen Kaufmann nog beheerdersrechten had en zulke berichten “per vergissing” kan posten, is voor ons nog steeds een raadsel. Een acute opstoot van verkiezingskoorts, zeker?

Toiletten tijdens de rommelmarkt op zondag(GR 13.03.2019 – mondelinge vragen)
Op voorstel van fractieleider Toni Fonteyn worden de gemeentelijke toiletten voortaan opengesteld voor de standhouders en bezoekers van de zondagse rommelmarkt. Een positieve interventie van onze fractie.

Verkeersveiligheid: N-VA draagt bij aan uw veiligheid(GR 08.05.2019 – mondelinge vraag 6)
N-VA raadslid Jos Berghmans kaartte de onduidelijke verkeerssituatie aan ter hoogte van de Eikendreef. Schepen Kauffmann bevestigde dat de gemeentelijke diensten samen met een specialist van N-VA alle gevaarlijke punten in kaart aan het brengen is.

Onwettige sluiting the Roadhouse(GR 03.04.2019 – mondelinge vraag 1)
In augustus 2018 werd the Roadhouse gesloten op bevel van de burgemeester. Nu bleek echter dat deze sluiting ingetrokken werd omdat een veroordeling door de Raad van State dreigde, omdat de procedure niet correct verlopen was. Burgemeester Beke bevestigde op vraag van N-VA raadslid Jos Berghmans dat hier een fout gemaakt werd door de gemeente.

Politiereglementen voortaan online(GR 13.03.2019 – mondelinge vragen)
Op vraag van ons raadslid Jos Berghmans zullen de politiereglementen voortaan ook online terug te vinden zijn op de gemeentelijke website.
 

 2018

Verslag gemeenteraad december 2018:​ de gemeente heeft voorlopig geen verslag van de notulen online gezet

Verslag gemeenteraad november 2018

Verslag gemeenteraad september 2018

Verslag gemeenteraad juli 2018

Verslag gemeenteraad juni 2018​

Verslag gemeenteraad mei 2018

Verslag gemeenteraad april 2018​​​

Verslag gemeenteraad maart 2018​​​ 

Verslag gemeenteraad februari 2018​​ 

Verslag gemeenteraad januari 2018​​ 

 

2017

Verslag gemeenteraad december 2017  

Verslag gemeenteraad november 2017​​ 

Verslag gemeenteraad oktober 2017​ 

Verslag gemeenteraad september 2017​​ ​

Verslag gemeenteraad juli 2017​​ 

Verslag gemeenteraad juni 2017 

Verslag gemeenteraad mei 2017 

Verslag gemeenteraad april 2017 

Verslag gemeenteraad maart 2017: geen gemeenteraad

Verslag gemeenteraad februari 2017 


2016

Verslag gemeenteraad december 2016: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/25656.pdf

Verslag gemeenteraad november 2016: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/25255.pdf

Verslag gemeenteraad oktober 2016: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/25215.pdf

Verslag gemeenteraad september 2016: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/25066.pdf

Verslag gemeenteraad juli 2016: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/25015.pdf

Verslag gemeenteraad juni 2016:  http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/25051.pdf

Verslag gemeenteraad mei 2016:  http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/21297.pdf

Gemeenteraad april 2016:

Verslag: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/21150.pdf
Mondelinge vragen: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/21151.pdf

Gemeenteraad maart 2016:

Verslag: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/21095.pdf
Mondelinge vragen: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/21096.pdf

Gemeenteraad februari 2016:

Verslag: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/21021.pdf
Mondelinge vragen: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/21022.pdf

Gemeenteraad december 2015:
Verslag: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/20959.pdf

Gemeenteraad november 2015:
Verslag: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/20957.pdf
Mondelinge vragen: http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/20958.pdf

Gemeenteraad van oktober 2015:
Verslag :  http://files.leopoldsburg.be/file_uploads/19994.pdf