Veilig Verantwoord Vlaams.

Dat zijn de drie thema’s waar N-VA Leopoldsburg werk van maakt. Zodat u zich thuis voelt in een welvarend Leopoldsburg. 

Veilig

Criminaliteit aanpakken en voorkomen door betere coördinatie via een lokaal veiligheidsplan. 
Verkeersveiligheid verhogen door gevaarlijke kruispunten weg te werken en oog te hebben voor alle weggebruikers. 
Plaatsing van camera’s op strategische locaties en grote invalswegen. 
Een veilige gemeente door meer patrouilles en een streng maar rechtvaardig drugsbeleid.

Verantwoord 

Een bereikbare administratie voor elke burger door in te zetten op vlotte communicatie, duidelijke openingstijden en digitalisering. 
Minder administratie en regelgeving door een slankere overheid en een efficiëntere dienstverlening. 
Beter onderhoud van openbare domeinen door middel van een doordachte planning met aandacht voor groene zones en netheid. 
Een sterk mobiliteitsbeleid met focus op bereikbaarheid en een goed parkeerbeleid. (en beperkingen afbouwen voor gehandicapten en zwakke weggebruikers) 

Vlaams 

Inburgering en integratie stimuleren via initiatieven zoals meer taallessen en het toepassen van de vreemdelingentaks. 
Heropleving van historische gebouwen en kerken samen met het beschermen van lokaal erfgoed als volkstradities. 
Stimuleren van dagtoerisme door onze lokale troeven zoals natuur, tradities en historische gebeurtenissen in de kijker te zetten. 
Aandacht voor gemeenschapsvorming door mensen terug met elkaar in contact te brengen in een open, opbouwende sfeer.