De 5 krachtlijnen van de N-VA-visie op lokaal beleid

De N-VA is een pleitbezorger van het gemeenschapsleven in al zijn diversiteit. Door gemeenschappen te ondersteunen, bevorderen wij vrijheid en democratie.

In lokale besturen kunnen wij werk maken van een gezond en sterk sociaal weefsel.  Daar kunnen wij individuen de vrijheid geven om zich te ontplooien en vorm geven aan een echt en hecht gemeenschapsgevoel.

N-VA trok naar de verkiezingen met vijf duidelijke krachtlijnen:

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten: het kostbare sociale weefsel wordt van onderuit opgebouwd, niet van bovenaf opgelegd. Wij dragen allemaal verantwoordelijkheid.

2. Bevorderen, niet betuttelen: geef ruimte aan de gemeenschap en stap af van het idee dat de overheid beter kan dan het individu.

3. Inspraak, maar ook uitspraak: focus als lokaal bestuur niet enkel op de input, de inspraak van de burger, maar betrek de burger vooral bij de output en uitvoering van het beleid.

4. Efficiënte en krachtige lokale besturen: maximale lokale autonomie, een modern en slank ambtenarenapparaat en budgettaire orthodoxie. Een spaarzaam beleid concentreert zich in financieel moeilijke tijden op haar kerntaken.

5. Focus op Vlaanderen en Europa: onze gemeenschap maakt deel uit van een groter geheel, Leopoldburg is een Vlaamse en Europese gemeente.