6. Visie op cultuur en toerisme

LEOPOLDSBURG ONTSPANT

Onze gemeente heeft heel wat in zich om nog meer een echte ontspanningsgemeente te worden. Dit moet verder uitgebouwd worden, maar dan wel binnen een realistisch (o.a. budgettair) kader. 

Uitspelen van onze toeristische troeven (historische achtergrond, groene gemeente, ...) 

Een aantal militaire gebouwen en unieke infrastructuur dreigen momenteel verloren te gaan. Er moet hoogdringend samen met Defensie gezocht worden naar een bescherming van het militair historisch patrimonium als we dit als toeristische troef willen uitspelen. Onze unieke infrastructuur en gebouwen dienen opgenomen te worden in een algemeen toeristisch beleidsplan (Voorbeeld: MKOK, enkele specifieke gebouwen van het militair hospitaal, ...) 

We willen de heemkundige kring stimuleren om onze “historische schatten” verder te ontginnen en uit te bouwen.

Cultuuraanbod goedkoper maken voor inwoners 

Het is een feit dat ons cultuuraanbod van het cultureel centrum ook ver buiten de gemeentegrenzen gewaardeerd wordt. Een overgrote meerderheid van de “consumenten” komt immers van buiten onze gemeente.
Maar dit betekent ook dat de inwoners van Leopoldsburg en Heppen – letterlijk- betalen voor deze externe deelnemers Liefst één derde van ons gemeentebudget gaat naar het Cultureel Centrum, terwijl de inkomsten hieruit slechts 7% van de gemeentelijke inkomsten bedragen. De rest wordt gefinancierd met onze gemeentebelastingen. Dit moet meer in balans gebracht worden, zonder aan “lokale” kwaliteit in te boeten!
Reeds in 2012 hebben we dit aangekaart. De LEO-pass met kortingen voor de eigen inwoners is het rechtstreekse gevolg van onze interventies op de gemeenteraad. 

Dit is een eerste stap, maar dit gaat nog niet ver genoeg. 

Het gratis gebruik van het cultureel centrum door lokale verenigingen moet, mits duidelijke criteria en bij een niet-winstgevend karakter, mogelijk blijven. 

Maar vooral moeten onze investeringen in het CC meer onder controle gehouden worden. 

Verder willen we als N-VA nog meegeven dat Leopoldsburg een Vlaamse gemeente is en het daarom voor ons belangrijk is dat we, als gemeente op 11 juli, ook actief deelnemen aan het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 

Toerisme als economische groeifactor 

De overnamekansen van bepaalde militaire zones moeten dringend aangesproken kunnen worden. Het gaat hier bovendien vaak over prachtige groene gebieden die een hoge aantrek kunnen hebben op toeristen die rust en ontspanning zoeken.
Spijtig genoeg investeerde het huidige bestuur amper in de uitbouw van capaciteit. 

Nu zien we zelfs een afbouw van voorzieningen: bijvoorbeeld de mobilehome-parking, aan de kanaalkom, die komt te verdwijnen en kent geen alternatief. Laat ons zorgen voor een plaats voor mobilehomes en werken aan de hotelcapaciteit. Leopoldsburg kan zo een uitvalplek vormen voor lokaal toerisme, in samenwerking met de omliggende gemeenten. Verder zijn we een voorstaander van een centraal gelegen VVV-kantoor in de buurt van het centrum, bijvoorbeeld zoals vroeger aan of in het station. Er is parking voor de auto’s én het is handig voor de treinreiziger. Laat dat een vertrekpunt zijn voor onze bezoekers. Horeca, handel en ook de toeristische trekpleisters kunnen hier wel bij varen. 

Horeca stimuleren 

De horeca moet zelf ook gestimuleerd worden om te investeren in meer overnachtingscapaciteit. Dit moet samengaan met de uitbouw van het toerisme en de recreatie.
Meer hotelcapaciteit is ook nodig in het kader van de gewenste ontwikkeling van een KMO-zone op het domein Reigersvliet. 

Recreatie jeugd (jeugdhuis, uitgangsleven, ....) 

De huidige meerderheid heeft de verbouwing van een nieuw jeugdhuis al zeer lang gepland: dat beloofden ze dus nog maar eens een keer bij de vorige verkiezingen van 2012. Gedurende de daarop volgende zes jaar is er echter weer niets gebeurd.
Maar nu gaan ze het dus (blijkbaar) toch eindelijk weer eens doorvoeren. Maar het te verwezenlijken project is volgens N-VA onvoldoende afgestemd op de echte noden van de verschillende jeugdcategorieën. We willen dit aanpakken met rechtstreekse inspraak van de jeugd, via een enquête en in samenspraak met de betrokken adviesraden.
Bovendien vinden we dat er te weinig financiële middelen vrijgemaakt worden voor de opstart van dit jeugdhuis. Zeker als je dit vergelijkt met de enorme budgetten die het huidige gemeentebestuur blijft steken in hun paradepaardje van het Cultureel Centrum. 

Wij vinden dus dat er meer geldmiddelen moeten vloeien naar ons jeugdbeleid. 

Zij zijn onze toekomst! 

Door jongeren en de bevolking te betrekken, voldoende werkgelegenheid en recreatiemogelijkheden te bieden, willen we hen aantrekken naar Leopoldsburg in de plaats van hen af te stoten.