3. Visie op mobiliteit

LEOPOLDSBURG VERKEER(D)T: MOBIELE EN TOEGANKELIJKE GEMEENTE

Leopoldsburg en Heppen verdienen het en kunnen absoluut beter op het vlak van mobiliteit. Zelfs de huidige beleidsmakers realiseren zich dit nu blijkbaar. De ene betaalde studie volgt de andere op.
En er is nu alweer een nieuwe op komst: het Mobiliteitsplan 2018. 

Nochtans lag er in 2005 al een zeer gedetailleerd mobiliteitsplan voor, met mooie oplossingsvoorstellen, maar de concrete invulling volgde weer niet.
N-VA wil hier zo snel als mogelijk werk van maken.
 

Omleidingsweg voor zwaar transitverkeer 

Op gemeentelijk niveau moet Leopoldsburg absoluut verkeersluwer worden. We gaan gebukt onder (zwaar) transitverkeer. Dit is slecht voor het milieu, voor de gezelligheid en voor de gezondheid van de personen die wel in de dorpskern moeten zijn. 

Transitverkeer moet dus uit onze centra geweerd worden o.a. door de aanleg van een omleidingsweg. Deze moet voor de huidige en toekomstige kmo-zones ook een vlotte bereikbaarheid garanderen. Het openbaar vervoer en fietsgebruik moeten gestimuleerd worden door technische en andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld elektrische laadpalen en extra fietspaden. 

De ontsluiting van de (eventuele) gevangenis via de Craenenhoefweg zou volgens de laatste berichten niet doorgaan. Een goede zaak wat ons betreft. Als alternatief schuiven wij nogmaals de komst van een echte omleidingsweg naar voor. 

Mobiliteitsvoorstellen voor het centrum 

De geplande herinrichting van de Koningin Louisa Maria-Laan, achter het gemeentehuis, moeten we zo snel mogelijk realiseren. De oversteekplaats van de N73 aan de politiekazerne moet tegelijk op een verkeersveilige manier opgelost worden. De stationsomgeving moet opgewaardeerd worden en de files aan de spoorwegovergang moeten aangepakt worden. 

Het gevaarlijke kruispunt van de Leopold III-laan en de Couwenberghstraat moet veiliger gemaakt worden. 

Minder-mobiele medeburgers moeten op een veilige manier voetpaden en oversteekplaatsen kunnen gebruiken. Ook winkels en horecazaken dienen voor deze doelgroep gemakkelijk toegankelijk te zijn. Dit kan bij elke nieuwe handelszaak via de vergunningsaanvraag gerealiseerd te worden. 

Mobiliteitsvoorstellen voor het Strooiendorp 

Wij wensen dat er snel werk gemaakt wordt van een nieuw, gescheiden fietspad op de Kerkhovenweg. Het autoverkeer in de schoolomgeving aan de Lommelse Steenweg moet meer afgeremd worden. Er geldt nu al een kilometerbeperking van 50 km. Een kilometersignalisatie tijdens de begin- en einduren, gecombineerd met vaste snelheidscamera’s, zouden soelaas kunnen bieden en de 50 km per uur effectief afdwingen – wanneer het nodig is. 

Ook het nieuwe geplande winkelcentrum aan de Hendrik Theunissenstraat moet veiliger ontsloten worden. 

Aan de kanaalkom moet de gevaarlijke fietsstrook en de oversteek naar de Vaartstraat aangepast worden. We willen dat de fietssnelwegen vanuit Balen, evenals die van Heppen naar Ham, doorgetrokken worden naar het hart van onze gemeente. Hierbij moet de Quatre Bras fietsveiliger worden. 

Het kerende verkeer vanuit de Quatre Bras naar de Brugstraat is een gevaarlijk punt.
Dat de Brugstraat niet rechtsreeks kan ingereden worden vanuit de Quatre Bras is echt om problemen zoeken. Hier moeten toch betere oplossingen voor bestaan !

Mobiliteitsvoorstellen voor het Geleeg 

Wij willen de veiligheid bij de schoolpoorten aan de St-Michielsschool verbeteren. Wij stelden al in 2016, op een gemeenteraad, een kindvriendelijke toegang voor aan de achterzijde van de school. Deze vraag werd echter door het huidige bestuur afgewezen. 

Mobiliteitsvoorstellen voor de Boskant en de militaire wijken 

Het wegonderhoud in de militaire wijken laat nog altijd serieus te wensen over. Wij willen dit aanpakken. Onze militairen verdienen dat. Zij betalen ook belastingen en de gemeente krijgt van de federale overheid hiervoor ruime subsidies (“dode hand”-systeem) 

Mobiliteitsvoorstellen voor Heppen 

De nieuwe OKAY-winkel is een verrijking voor de handel in Heppen. Maar de druk op het kruispunt van de Leopoldsburgse Steenweg vraagt om een oplossing. Een rond punt zou ook hier het verkeer in alle richtingen veiliger en vlotter laten verlopen.

Het rond punt in Heppen is oververzadigd en maakt de schoolomgeving er niet leefbaarder op. Wij willen de druk wegnemen door enerzijds de aanleg van een omleidingsweg en anderzijds door extra maatregelen voor een veiligere schoolomgeving. 

De Kanaalstraat, met steeds meer bewoning en gebruikers, moet nu eindelijk heraangelegd worden naar een volwaardige straat met twee (enkele) rijstroken. Hierbij moet er ook ruimte zijn voor veilige fietspaden. 

Op verschillende plaatsen van de Diesterse Steenweg zijn de voetpaden en fietspaden aan een dringende sanering toe. 

Er moet ook extra aandacht besteed worden aan het verhogen van de verkeersveiligheid aan het voetbalterrein van KESK.