8. Visie op financiën

LEOPOLDSBURG BETAALT

Geen belastingverhogingen voor gezinnen en bedrijven.
Laat ons wel wezen: Leopoldsburg is geen rijke gemeente. Hogere belastingen, om de gemeentekas te spijzen, werken volgens de N-VA contraproductief. 

Geen hogere belastingen 

Via een realistisch beleid en correcte behoefte-inschattingen zullen er geen hogere belastingen nodig zijn.
Daarom willen we de huidige aanvullende personenbelasting van 8% zeker niet verder laten stijgen en liefst zelfs verlagen. Ook de gemeentelijke onroerende voorheffing wil de N-VA niet boven het huidige niveau laten stijgen. 

Schulden onder controle houden, investeren waar (nog) nodig en mogelijk 

N-VA wil investeren in reële noden van de burgers en niet in prestigeprojecten. Er zijn momenteel heel wat projecten lopende (bv. gemeentehuis, toerisme, ...), die een aanzienlijk prijskaartje hebben.
We zullen, als een goed huisvader, evalueren wat nog budgettair kan en dan daarvoor ook gaan.