5. Visie op sport en recreatie

LEOPOLDSBURG BEWEEGT

Een gezonde geest in een gezond lichaam kan je alleen maar bereiken als je een goede infrastructuur aanbiedt en de verenigingen de nodige steun geeft. Sport draagt bij tot de sociale cohesie tussen onze inwoners. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn., ook voor wie het financieel wat moeilijker heeft. 

Het voorzien van voldoende recreatie- & sportfaciliteiten is een basisverplichting voor een gemeente. En er is nog veel werk aan de winkel en zijn we op dat vlak toch aan een serieuze inhaalbeweging toe. 

Ondersteunen van sportverenigingen 

Iedere sportclub moet financieel en materieel ondersteund worden. Maar dan wel zonder het ontdubbelen of ont-trippelen: m.a.w. liefst geen twee of drie van dezelfde soort.
Er zou vooraf een geactualiseerde behoeftestudie gemaakt moeten worden. Vervolgens kan daaruit een lange termijnplan opgesteld worden, incl. budgetplan. 
 

Intergemeentelijke samenwerking op vlak van infrastructuur 

Een goede sportinfrastructuur kunnen aanbieden, zoals een zwembad, atletiekterrein, ... overstijgt vaak de financiële mogelijkheden van één gemeente.
Samenwerking met naburige gemeenten is dus gewenst en leidt tot schaalvoordelen. Bovendien is samenwerking ook nodig om de kansen op subsidiëring van het Vlaams gewest te verhogen. 

Een ander voordeel is ook dat inwoners van Leopoldsburg ook elders kortingen kunnen krijgen op de toegangsprijs.
 

Recreatiemogelijkheden uitbouwen op het militair domein 

Er bestaan reeds afspraken met Defensie om hun infrastructuur ter beschikking te stellen via de sportdienst van de gemeente. Deze kunnen misschien nog verder uitgebreid worden. 

Bovendien zou er nog verder aan de concessies gewerkt kunnen worden, en dit in een lange termijnvisie, zodat deze op militair domein gevestigde sportclubs eerder zullen kunnen overgaan tot bijkomende investeringen.