4. Visie op economie en handel

LEOPOLDSBURG ONDERNEEMT

We moeten:

- de hoge werkloosheid in Leopoldsburg terugdringen

- de handel in en rond het centrum laten bloeien

- de leegstand serieus aanpakken.

Het N-VA-plan om deze drie pijlers te realiseren, bestaat uit de volgende acties: 

Een fulltime handelscoach aanstellen

We willen hier een fulltime ambtenaar (met de nodige commerciële competenties) die de professionele schakel vormt tussen alle handelaars van Leopoldsburg en Heppen.
Hij /zij moet de handelaars informeren over de mogelijke ondersteuningsmaatregelen die er op lokaal en bovenlokaal vlak bestaan. De handelscoach is ook de verbindingspersoon naar het ondernemingsloket toe. Verder helpt de handelscoach de handelaars bij het opstellen en opvolgen van hun businessplan.

De handelscoach coördineert ook het jaarlijks handelsevenement. Verkiezingsprogramma 2018 N-VA Leopoldsburg en Heppen

Inrichten van een kmo-zone (met een omleidingsweg)

Door het inrichten van een nieuwe KMO-zone op Reigersvliet kunnen we Leopoldsburg wel degelijk economisch op de kaart zetten. Bovendien dringen we zo de werkloosheid terug. Op die manier worden we ook een economische en logistieke link tussen Noord- Limburg en de rest van onze regio. Een toegangs- en tevens omleidingsweg is een absolute noodzaak voor de nieuwe kmo-zone. De handelscoach zal het aanspreekpunt zijn voor de gemeente in het realiseren van dit programmapunt.

Kmo-zone en handel

Uiteraard is ook het aspect mobiliteit belangrijk. De N-VA wenst een voet- en fietspad om de afstand tussen de kmo-zone en het centrum te overbruggen. In het centrum worden activiteiten ontwikkeld ten voordele van de bedrijven.

Pop-ups

Het gemeentebestuur voorziet de mogelijke ruimtes voor pop-ups (= tijdelijke handelsruimtes) en biedt ondersteuning aan voor de starters. Op die manier wordt de leegstand aangepakt en kunnen jonge ondernemingen de levensvatbaarheid van hun project, zonder al te grote risico’s, nagaan.

Samenwerking met werkgeversorganisaties

Samenwerken met werkgeversorganisaties is van essentieel belang om onderhandelingen met hogere overheden sneller en kwalitatiever te laten verlopen.
De werkgeversorganisaties zijn hier zelf vragende partij.

Raad van Wijzen

Iedere schepen wordt omringd door enkele ambassadeurs (de “Raad der Wijzen”) die de schepen ondersteunen en adviseren in het beleid. Daarnaast kan iedere inwoner van Leopoldsburg en Heppen, die over voldoende kennis en ervaring binnen een bepaald beleidsdomein beschikt, zich kandidaat stellen als ambassadeur. Zo krijgt de bevolking rechtstreeks en permanent inspraak in het beleid.

Evenement van het jaar

De eigen bevolking mee laten genieten en de toestroom naar het centrum verhogen, ... dat willen we doen met het ‘evenement van het jaar’.
Zo kunnen horeca en handel in Leopoldsburg en Heppen floreren. Een ganse week feest met een handels– en jobbeurs, waarbij alle handelaars en bedrijven uit Heppen en Leopoldsburg de kans krijgen hun producten en diensten voor te stellen. Hieraan koppelen we onder meer de kermis en het volksfeest.

Diensten– en handelscentrum

Verschillende diensten zouden we onder één dak willen huisvesten: medische diensten zoals tandartsen, huisartsenpraktijken, kinesisten, economische diensten zoals uitzendkantoren en selectiebedrijven en tot slot juridische diensten zoals advocaten, juristen en vergaderruimtes.

Voor het inrichten van een dienstencentrum dachten we eerst aan het oude rusthuis. Maar dit is ondertussen verkocht aan een projectontwikkelaar. Misschien denkt deze mee met ons idee. Een andere optie zouden de leegstaande gebouwen tegenover het station kunnen zijn. Uiteraard dient er een projectontwikkelaar aangeduid te worden met een duidelijke visie over de invulling ervan.

Conclusie

Meer handelaars betekenen meer tewerkstelling.
Door het inplanten van een KMO-zone en een dienstencentrum niet ver van het handelscentrum heeft onze gemeente een toekomstvisie waar ze de komende decennia mee verder kan.

Een florerende handel en economie zorgen voor meer tewerkstelling, maar ook voor recreatiemogelijkheden, een kwalitatieve en ruim aanbod aan diensteverlening en een bruisende gemeente.