Terugkoppeling van de gemeenteraad van 05 mei 2021

Op 8 mei 2021

Kerkfabrieken

Uit het verslag van de financiële audit van de kerkfabrieken van Leopoldsburg leren we het volgende : algemene kostennota zonder detaillering, geen transparantie van vergoedingen aan leden, foutieve boeking vergoeding zangkoor, facturen op naam van medewerkers in plaats van op de kerkfabriek, …
En erger nog: dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen.
N-VA-gemeenteraadslid Liesbeth Jannis vroeg dan ook om een negatief advies te geven over deze jaarrekeningen. Dat voorstel werd weggestemd. Ook dit jaar krijgen de kerkfabrieken de absolutie van de meerderheid: hun zonden worden nogmaals vergeven.

Vraagrecht gemeenteraadsleden

Het voorstel van de meerderheid om het vraagrecht van de gemeenteraadsleden te beperken, werd op initiatief van N-VA-gemeenteraadslid Diane De Volder van de agenda gehaald. Het zal nu eerst besproken worden met alle partijen.

Fietsstraten

Een fietsstraat is een weg waar de fietsers voorrang hebben en het autoverkeer zich aanpast aan de fietsers. Dit was een N-VA-voorstel van november 2019 dat goedgekeurd werd. Intussen is het zo ver: in de E. Hellenboschstraat, de Pastoor Aertsstraat, de Schoolstraat/Rode Kruisstraat, de Olmenweg, de Caïmolaan, de Kastanjedreef en de M. Fochstraat wordt een fietsstraat voorzien.
N-VA-gemeenteraadslid Jos Berghmans kreeg de toezegging van de schepen van mobiliteit dat de F. Van Baelstraat binnenkort aan dit lijstje van fietsstraten wordt toegevoegd.

Tuinrangers

Tuinrangers zijn vrijwilligers die gratis advies geven aan inwoners over de inrichting en het onderhoud van hun tuin. De vraag van N-VA-gemeenteraadslid Diane De Volder viel niet in dovemansoren: het college van burgemeester en schepenen vraagt het advies hierover aan de milieuraad.

Proficiat tot slot aan Joke Lievens, de eerste volwaardige algemeen directeur sinds meer dan een decennium.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 2 juni 2021.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is