Terugkoppeling van de gemeenteraad van 7 april 2021

Op 8 april 2021

We zijn verheugd jullie te kunnen melden dat ons toegevoegd agendapunt betreffende buitenlandse eigendommen unaniem werd goedgekeurd.

Verder wees de bevoegde schepen, Erwin Van Pée, ons op het feit dat Defensie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de militaire wijk (stoepen, straten ed). Wij hebben erop aangedrongen om contact op te nemen met Defensie om deze problemen nogmaals te bespreken én op te lossen. Als er zo snel een overeenkomst kan komen tussen de gemeente en Defensie betreffende de Milshop als vaccinatiecentrum (prestigeproject), dan kunnen er ook gesprekken opgestart worden betreffende het onderhoud van de militaire wijk.  De concrete vergoedingen die de gemeente krijgt voor de militaire gebouwen (de zogenaamde dode hand - ongeveer 850 000 euro per jaar) zullen ons nog bezorgd worden, samen de doelen waarvoor het geld gebruikt is. 

(NB: wij hebben niet de indruk dat er voorlopig veel gaat veranderen…)

We hebben niet kunnen voorkomen dat er ook dit jaar 500 000 euro extra in het cultureel centrum gepompt wordt (bovenop de uitbatingskosten.) Nu betaalt de inwoner van Leopoldsburg een deel van het ticket van de bezoekers uit andere gemeenten. Zelf hebben we gepleit een deel van dit budget te besteden aan een belastingverlaging (maar dit mocht niet baten). N-VA Leopoldsburg is zeker voorstander van (volks)cultuur maar vindt 400.000€ aan extra investeringen te duur! Wij stemmen op alle punten tegen want wij zouden liever een verlaging van onze belastingen overwegen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is